Nieuw AED-beleid in Maashorst gericht op vergroten overlevingskansen

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Gemeente Maashorst heeft in samenwerking met Vereniging Maashorst Hartveilig een hernieuwd AED-beleid geïntroduceerd. Dit beleid richt zich op een dekkend AED-netwerk en voldoende burgerhulpverleners te realiseren.

Dekkend AED-Netwerk voor Snelle Actie

In iedere kern moet er binnen een straal van 500 meter een AED (Automatische Externe Defibrillator) 24 uur per dag beschikbaar en toegankelijk zijn. Alle AED's worden aangemeld bij HartslagNu.nl, zodat burgerhulpverleners na een reanimatie-oproep snel en dichtbij toegang hebben tot een AED. Daarnaast is het cruciaal dat er voldoende opgeleide burgerhulpverleners beschikbaar zijn. Voor de dekkingsgraad zijn alle dorpskernen en het buitengebied meegenomen, met uitzondering van natuurgebied de Maashorst en vliegbasis Volkel.

Constructieve samenwerking

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) zegt: “Het nieuwe beleid is tot stand gekomen dankzij de constructieve samenwerking tussen de verschillende Hartveilig stichtingen in onze kernen en betrokken beleidsadviseurs van de gemeente. Met de afspraken in het nieuwe beleid vergroten we de overlevingskans bij hartfalen van inwoners en bezoekers in Maashorst. Samen maken we Maashorst een hartveilige plek.”

Gefaseerde Implementatie en Onderhoud

Om een duurzame en effectieve uitrol te garanderen, worden de AED’s de komende jaren gefaseerd vervangen en toegevoegd op strategische locaties. De overkoepelende vereniging Maashorst Hartveilig coördineert dit. Een fasering moet voorkomen dat alle AED’s over acht jaar tegelijkertijd weer vervangen moeten worden. Het zorgt er ook voor dat de werkdruk voor vrijwilligers bij het onderhoud van het netwerk wordt verdeeld.

Vereniging Maashorst Hartveilig

In de Vereniging Maashorst Hartveilig werken alle Hartveilig stichtingen uit de verschillende dorpskernen samen om zo de lokale betrokkenheid te behouden. Bekende gezichten blijven actief in hun eigen kern, wat de drempel verlaagt voor inwoners. De overkoepelende vereniging moet vooral zorgen voor een centraal aanspreekpunt, meer slagkracht bij de organisatie van cursussen en een goede coördinatie bij kennisdeling.

Vrijwilligers en Ondersteuning Nodig

Vrijwilligers zijn essentieel om Maashorst hartveiliger te maken en te houden. Er is dan ook nog steeds behoefte aan burgerhulpverleners die bijvoorbeeld AED’s kunnen bedienen, vrijwilligers voor bestuursfuncties en vrijwilligers voor onderhoud en beheer van de AED’s. Bedrijven en particulieren worden opgeroepen om te helpen bij het verbreden van het AED-netwerk. Dit kunnen zij doen door hun AED's beschikbaar te stellen binnen het netwerk en reanimatiecursussen te volgen. De Vereniging Maashorst Hartveilig biedt advies en ondersteuning aan geïnteresseerde partijen. Voor meer informatie of om bij te dragen, kan contact worden opgenomen via info@maashorsthartveilig.nl.

Toekomstige Digitale Kaart

De gemeente Maashorst ontwikkelt op dit moment een digitale plattegrond voor inwoners, waarop alle AED’s, die 24 uur per dag toegankelijk zijn, te vinden zullen zijn in de gemeente. Deze kaart wordt zo spoedig mogelijk op de website van de gemeente gepubliceerd.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?