Oekraïners Leeuweriksweg verhuizen naar nieuwe locaties

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Gemeente Maashorst vangt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vluchtelingen uit dat land op in een aantal gemeentelijke opvanglocaties. Een van die locaties is Leeuweriksweg 2 in Uden. Binnenkort wordt op deze locatie gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 120 nieuwe woningen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken moeten de ongeveer 90 Oekraïners die nu op deze locatie verblijven, andere woonruimte krijgen.

De Oekraïners die nu op de Leeuweriksweg verblijven, verhuizen, waarschijnlijk in de herfst van 2024, naar twee nieuwe opvanglocaties:

 • Aldetiendstraat 21a in Uden
 • Kerkstraat 39 in Zeeland (het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis)

Voor elk van de twee nieuwe locaties organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Daar geven wij meer informatie en iedereen kan er vragen stellen en eventuele zorgen delen.

Waarom doen we dit?

De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande. De vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nog niet terug naar hun land, hoe graag ze dit ook zouden willen. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Dat doen we ook, we nemen onze verantwoordelijkheid. Op dit moment kunnen we 187 Oekraïense vluchtelingen opvangen in drie verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Dat moeten er op den duur 393 worden.

Waarom deze locaties?

De locaties zijn eigendom van de gemeente Maashorst, en voldoen aan de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft gesteld aan huisvestingslocaties voor migranten. De gebouwen zijn, technisch gesproken, relatief eenvoudig op korte termijn geschikt te maken voor bewoning door Oekraïense vluchtelingen. In de gebouwen worden slaapkamers, sanitaire voorzieningen en keukens gemaakt. Daarmee voldoen de locaties aan onze uitgangspunten voor humane opvang.
Voor de locatie Kerkstraat 39 in Zeeland geldt dat zich al eerder initiatiefnemers hebben gemeld met ideeën voor een alternatief gebruik van het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis, namelijk als gezondheidscentrum. De opvang van Oekraïners in het nieuwe gedeelte staat deze ideeën niet in de weg.

Waarom nu?

Er zijn afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar die de locatie aan de Leeuweriksweg gaat gebruiken voor het bouwen van nieuwe woningen. Zij moeten op tijd kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de bouw. Dat kan pas als het pand leeg is. Daarom moeten de Oekraïners die daar nu verblijven verhuizen naar een andere opvanglocatie.

Over de Oekraïners

In de nieuwe locaties komen gezinnen te wonen (vaak moeders met 1 of 2 kinderen) en werkenden zonder kinderen. In Uden gaat het vooral om gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. In Zeeland komen gezinnen met iets oudere kinderen en werkenden zonder kinderen.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli organiseren we informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Die starten om 19 uur met een presentatie. Daarna kan iedereen die meer wil weten, vragen stellen aan medewerkers van de gemeente, of hun zorgen of ideeën delen. Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht, zodat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Dat kan door te mailen naar oekraine@gemeentemaashorst.nl, onder vermelding van naam, aantal personen en de datum van de avond die men wil bezoeken.

Wanneer:

 • maandag 1 juli 2024
  19.00 uur - 20.30 uur
  Dorpshuis Zeeland
  Kerkstraat 56, Zeeland
 • dinsdag 2 juli 2024
  19.00 uur - 20.30 uur
  Gemeentehuis Maashorst
  Markt 145, Uden

Meer informatie

Op onze webpagina Oekraïne (Deze link gaat naar een andere website) staat meer informatie over de vluchtelingen uit Oekraïne. En vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?