Maashorst en inwonersplatforms werken samen aan fijne toekomst

Geplaatst op woensdag 19 juni 2024

De gemeente Maashorst en de inwonersplatforms hebben samenwerkingsafspraken gemaakt. In deze afspraken hebben ze vastgelegd op welke manier ze zich inzetten om samen te werken aan sterke gemeenschappen en een fijne leefomgeving in wijken en dorpen. Actieve deelname van inwoners is belangrijk om de grote uitdagingen van deze tijd op te lossen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook de subsidieregeling voor inwonersplatforms vastgesteld. In de kern Uden is overigens nog ruimte voor nieuwe inwonersplatforms.

Wat is een inwonersplatform?

Een inwonersplatform is een georganiseerde groep inwoners die zich belangeloos in voor het algemeen belang van de wijk of kern. Zowel de platforms als Maashorst vinden dat ze alleen goed kunnen functioneren als ze in verbinding staan met de inwoners. Ze stimuleren de betrokkenheid in hun gemeenschap en behartigen het collectieve belang, zónder dat zij zich zien als vertegenwoordiger namens hun inwoners.

Wat is er afgesproken?

In de afgelopen periode is in een onderlinge samenwerking constructief gewerkt aan ‘samenwerkingsafspraken’. Hierin staat wat van elkaar verwacht wordt en wie welke inzet pleegt.
De platforms zijn de ogen en oren van de wijk of kern, weten wat er speelt. Ze praten met inwoners, bedrijven en organisaties in hun wijk of kern, de gemeente of andere partners. Wethouder Van den Broek: “Mooi om te zien hoe door de inwonersplatforms de activering van de bewoners in sommige kernen groeit, met bijvoorbeeld actieve werkgroepen van inwoners die zaken in hun eigen leefomgeving stevig oppakken. Wij waarderen dit enorm. Wij onderhouden een goed contact met de platforms. We helpen hen met informatie en moedigen het nemen van initiatieven aan. Ook betrekken we de wijken en kernen bij het maken van plannen en zorgen er graag voor om de inwonersplatforms zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Bijvoorbeeld met een subsidie. Dit past in de ambitie van Maashorst om samenredzaamheid te stimuleren.”

Waarin verschillen de inwonersplatforms met de gebiedsplatforms die we in de voormalige gemeente Uden kenden?

De inwonersplatforms staan in verbinding met de inwoners in de kern of wijk en initiëren, stimuleren en faciliteren activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de kern of wijk. Deze inwonersplatforms hebben een andere focus dan de (voormalige Udense) gebiedsplatforms. De samenwerkingsafspraken prikkelen de inwonersplatforms om juist ook de blik méér op de inwoners te richten en een actieve rol naar hen te nemen. Deze rol werd van de (voormalige) gebiedsplatforms niet verwacht. Alleen inwonersplatforms die zowel deze actieve rol naar de eigen wijk of kern nemen als een gesprekspartner zijn, komen in aanmerking voor subsidie.
Een aantal platforms had al deze dubbele rol of hadden al concreet die weg daarnaartoe ingeslagen. Dit waren : Initiatief Zeeland, Natuurlijk Schaijk, Dorpsontwikkeling Reek, Peel Platform, Dorpsraad Volkel, Klankbordgroep Uden-Oost en Uden-Buiten. Zij hebben ook meegewerkt aan de samenwerkingsafspraken.

Is er in de kern Uden ruimte voor nieuwe platforms?

Jazeker. Nog niet in alle wijken is op dit moment een inwonersplatform zoals we dat voor ogen hebben. Als er energie en enthousiasme is bij een groep inwoners om een platform op te gaan zetten zoals bedoeld in de samenwerkingsafspraken, is men van harte welkom om met de gemeente in gesprek te gaan. Eventueel kan zo’n groep een startsubsidie krijgen.

Op welke manieren probeert Maashorst de wijken en kernen verder te activeren?

In de subsidieregeling voor inwonersplatforms is vermeld dat platforms de subsidie niet alleen mogen gebruiken om zich in stand te houden, maar ook om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met scholing of door inspiratie op te doen elders in het land. Als ze geld overhouden mogen ze dit naar eigen inzicht ook gebruiken om iets financieel in hun wijk of kern te ondersteunen. Als het maar structureel bijdraagt aan de leefbaarheid.


Wethouder van den Broek: “We zijn hier heel blij mee. In de samenwerkingsafspraken geven we vertrouwen aan elkaar. En samen met de subsidieregeling verwachten we dat dit een impuls geeft aan de verdere activering van de inwonersplatforms én de inwoners. Zo dragen we samen op een goede manier bij aan de leefbaarheid. Ook de recente doorontwikkeling van het Udenfonds naar het Maashorstfonds (www.maashorstfonds.com (Deze link gaat naar een andere website)) en het starten van een subsidiespreekuur voor mensen die een initiatief willen nemen, passen in onze aanpak van samen denken, samen doen.”

Wil je meer weten?

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om in de kern Uden een initiatief te nemen om een inwonersplatform op te richten, neem dan contact op met een van de participatieadviseurs. Ze gaan graag met je in gesprek.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?