Informatieavonden nieuwe gemeentelijke opvanglocaties Oekraïners

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2024

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli spraken we met omwonenden van de Kerkstraat 39 in Zeeland en de Aldetiendstraat 21A in Uden over de opening van twee nieuwe gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners. Deze nieuwe locaties vervangen straks de locatie Leeuweriksweg 2 in Uden. Het gebouw dat daar in gebruik is, wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.

In Zeeland waren zo’n 60 omwonenden en andere belangstellenden naar het dorpshuis gekomen. In Uden waren dat er iets minder dan 10, niet in de laatste plaats omdat Nederland op dat tijdstip een EK-wedstrijd voetbalde. Helaas bleek het op korte termijn niet mogelijk die bijeenkomst te verzetten.

Vragen en zorgen delen

Na een welkomstwoord van burgemeester Hans van der Pas en een presentatie was er alle gelegenheid voor het stellen van algemene vragen. De bezoekers hadden vooral vragen over duur van de opvang, veiligheid, de samenstelling van de groep bewoners en de voorzieningen die er voor hen geregeld zijn. Ook waren er zorgen of de komst van de opvanglocatie in Zeeland de plannen voor een gezondheidscentrum in de weg zou zitten. En de vraag werd gesteld wat omwonenden kunnen doen om de nieuwe bewoners zo goed mogelijk op te vangen. De burgemeester en medewerkers van de gemeente gaven antwoord en konden een groot deel van de zorgen wegnemen.

In gesprek

Na de algemene vragenronde konden de bezoekers aan tafels in gesprek met medewerkers van de gemeente op vier thema’s: inrichting en voorzieningen, veiligheid en welzijn, verbinding met de samenleving en – specifiek voor Zeeland – de relatie met de centrumvisie. Dat leverde verhelderende en geanimeerde gesprekken op. Al met al verliepen de informatieavonden in goede sfeer. Wij waarderen het erg dat zoveel mensen de moeite namen de gemeente van input en ideeën te voorzien.

Meer weten?

Alle vragen, zorgen, ideeën en opmerkingen hebben we genoteerd. Een groot deel kun je terugvinden bij de veel gestelde vragen en antwoorden (Deze link gaat naar een andere website) die te vinden zijn op de website. Andere zaken nemen we mee bij de verdere uitwerking van de locaties. Mensen die daar specifiek om vroegen, ontvangen ook nog per mail een terugkoppeling van ons.

Heb je nog vragen, opmerkingen, ideeën of zorgen? Mail ons dan op oekraine@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?