Gewijzigde rekeningnummers gemeente Maashorst

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023

Let op! De rekeningnummers voor het aflossen van schulden bij gemeente Maashorst zijn gewijzigd.

Nieuw rekeningnummer voor aflossen ten onrechte ontvangen bijstand

Heb je een schuld bij gemeente Maashorst (voormalig gemeenten Uden en Landerd) naar aanleiding van te veel of ten onrechte verstrekte bijstand en los je maandelijks af op deze schuld? Let er dan op dat het rekeningnummer van de gemeente is gewijzigd. Het nieuwe rekeningnummer is NL69 BNGH 0285 1840 59. Wij verzoeken je daarom de maandelijkse aflossingen op je schuld in het vervolg op dit rekeningnummer te doen.

Nieuw rekeningnummer aflossen overige schulden

Voor aflossing van overige schulden naar aanleiding van ontvangen nota’s kun je je betalingen vanaf nu doen op rekeningnummer NL97 BNGH 0285 1840 40.

Oude rekeningnummers worden opgeheven

De oude rekeningnummers worden per 1 juni 2023 opgeheven. Betalingen zijn dan niet meer mogelijk en worden teruggestort. Hierdoor kunnen achterstanden ontstaan in je aflossing met als mogelijk gevolg dat er beslag gelegd wordt op je inkomen of op je vermogen.

Uitzondering

Voorgaande geldt niet voor schulden naar aanleiding van gemeentelijke belastingen. Deze heffingen en invorderingen vinden plaats via de belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente op nummer 0413 - 28 19 11. Je kunt dan vragen naar Karel van Riet of Mathieu Lemmens.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?