Ontwerpbestemmingplan Leeuweriksweg: 125 woningen aan de rand van centrum Uden

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

Het college van B en W heeft vandaag het ontwerpbestemmingplan hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat vastgesteld. Dat moet de bouw van 125 woningen mogelijk maken, en ruimtes voor(paramedische) zorg. Die komen op de plek in Uden waar nu nog het voormalig politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool De Klimboom staan.

Het plangebied ligt aan de rand van het centrum van Uden, tussen de Leeuweriksweg en de Land van Ravensteinstraat. Ongeveer de helft van de woningen is straks in het betaalbare huur- en koopsegment. Daarnaast komen er middeldure huurwoningen, betaalbare koopappartementen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Het plan met de naam ‘Connect’, van Jansen de Jong Projectontwikkeling en Hurks, voorziet ook in ruimtes voor (para)medische zorg, een buurtkamer en een halfverdiepte parkeergarage. Verder wordt met dit ontwerpbestemmingplan de herinrichting van de toekomstige openbare ruimte mogelijk gemaakt. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van dit project.

“Het ontwerp van dit plan is innovatief, duurzaam en toekomstgericht”, zegt de enthousiaste wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen). “Mooi dat we hiermee weer een stap kunnen maken in het realiseren van meer woningen voor Maashorst. Met dit plan bouwen we voor verschillende doelgroepen. Dat past ook in de ambities die we hebben in het kader van de woningbouwversneller.”

Het college heeft nu het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het ligt vanaf 8 juni ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast in het najaar van 2023. De werkzaamheden kunnen dan beginnen in 2025. 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?