Toch aanbod voor kleinere ondernemers op Reek-Zuid

Geplaatst op woensdag 31 mei 2023

De plannen voor de bouw van 25 ondernemerswoningen en 4 gewone woningen op Reek-Zuid gaan niet door. De ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Maashorst verwacht dat op basis van het bestaande bestemmingplan op deze plek nog wel ruimte is voor zo’n zes woonwerkkavels. Daarnaast ziet Maashorst graag de vier woonhuizen toch gebouwd worden. Dit komt nog bovenop het bestaande aanbod op Reek-Zuid. Daar staan ook nog enkele relatief kleine woonwerkkavels in de verkoop.

In het ontwerpbestemmingsplan Reek-Zuid, dat vorig jaar is vastgesteld, was voorzien in de bouw van 25 ondernemerswoningen en vier gewone huizen. De ontwikkelaar heeft echter uiteindelijk aangegeven als gevolg van de veranderde marktomstandigheden niet aan de voorwaarden van Maashorst te kunnen voldoen. Dat zijn overigens algemene voorwaarden, die ook gelden voor andere partijen die plannen binnen Maashorst willen ontwikkelen.

Maashorst wil de bouw van de ondernemerswoningen nu uit het bestemmingplan halen. De marktomstandigheden zijn inmiddels namelijk veranderd. Daarnaast is het voor veel kleine ondernemers lastiger geworden om deze woningen te kunnen financieren. Voor dit gebied blijft daardoor het bestaande bestemmingsplan gelden. Dat voorziet in de bouw van traditionele woonwerkkavels tussen de 775 en 1775 vierkante meter. Maashorst gaat de raad echter wel voorstellen om in het bestemmingplan toch de vier geplande woonhuizen op te nemen. Wethouder Franko van Lankvelt: “Die woningen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan een marktpartij die ze vervolgens aan starters, startende ondernemers en/of zzp’ers verkoopt.” Deze richting is ook besproken met de stichting Dorpsontwikkeling Reek.

De gemeenteraad besluit op 6 juli over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?