Maashorst sluit eerste jaarrekening positief af

Geplaatst op woensdag 7 juni 2023

In haar financiële verantwoording voor 2022 kijkt gemeente Maashorst terug op een intensief eerste jaar van haar bestaan, met een positief resultaat van 15,5 miljoen euro. “We zijn trots op de stappen die al zijn gezet, ondanks corona, de oorlog in Oekraïne en al het meerwerk door de fusie”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk.

Gemeenten maken ieder jaar een jaarrekening waarin ze laten zien wat zij het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en hoeveel geld ze daaraan hebben besteed. Maashorst presenteerde vandaag haar eerste sinds de start van de gemeente op 1 januari 2022. In die rekening kijkt de gemeente terug op een turbulent jaar waarin volop is gebouwd aan de nieuwe organisatie en nieuwe ambities.

Roerig eerste jaar

“De veerkracht van onze nieuwe organisatie werd direct op de proef gesteld”, vertelt wethouder Gijs van Heeswijk. “Er golden immers nog coronamaatregelen en door de verbouwing van het gemeentehuis moesten we lange tijd werken vanuit huis en twee verschillende locaties. Niet handig als je elkaar nog moet leren kennen. Toch is het gelukt onze dienstverlening in de lucht te houden en ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we ruim honderd nieuwe collega’s verwelkomd in onze organisatie. Daarnaast kregen we te maken met onvoorziene en ingrijpende ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, de benarde situatie rond de opvang van asielzoekers in ons land en enorm stijgende energiekosten.”

Trots

Terugkijkend is Van Heeswijk dan ook trots op wat in het eerste jaar al is gerealiseerd. “Al die ontwikkelingen deden een groot beroep op onze flexibiliteit, maar sterkten ons ook in de overtuiging dat de herindeling een goede keuze was. Samen zijn we robuuster en kunnen we dit aan, zo hebben we al laten zien. Daarnaast hebben we in het eerste jaar van ons bestaan veel nieuwe projecten opgestart. De meeste richten zich op ontwikkeling van nieuw beleid. Dat is gebruikelijk bij een nieuwe gemeente. We moeten immers eerst zorgen dat we alle kaders en regelgeving op orde hebben.”

Geld over

Maashorst houdt 15,5 miljoen euro over op de rekening van 2022. Dat positieve resultaat wordt ongeveer voor de helft veroorzaakt door enkele meevallers. In die gevallen zijn er minder kosten gemaakt dan voorzien of heeft Maashorst meer inkomsten ontvangen dan werd verwacht. De belangrijkste meevallers: 2,5 miljoen euro hogere uitkering van het Rijk (= geld dat gemeenten krijgen van het Rijk op basis van het aantal inwoners, jongeren, uitkeringsgerechtigden en de oppervlakte van de gemeente, bedoeld om de kosten te betalen), 2,4 miljoen euro ter compensatie van opvang van Oekraïners en circa 3 miljoen euro binnen het Sociaal Domein (uitkeringen, WMO).

Daarnaast kreeg de gemeente te maken met onvoorziene projecten waarop de gemeente snel moest reageren, zoals de opvang van vluchtelingen en de uitbetaling van de energietoeslag. Die hebben veel tijd en capaciteit gekost, waardoor enkele andere geplande activiteiten vertraging hebben opgelopen. Van die activiteiten is dus nog niet het hele budget besteed dat voor 2022 was begroot. Maar dat zal in 2023 wel gebeuren.

Vooruitblik 2024

Het college van B en W heeft deze week ook de zogeheten kadernota vastgesteld. Daarin blikt het vast vooruit naar de begroting voor 2024. Van Heeswijk: “Die begroting zal minder gunstig zijn, verwachten we. Dat is overigens geheel in lijn met het landelijke beeld voor alle gemeenten. Het zijn nu eenmaal onzekere tijden met toenemende kosten. Gelukkig hebben we voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. Ook gaan we de komende maanden kijken hoe we onze inwoners extra kunnen laten profiteren van mogelijke overschotten in de begroting voor 2024-2027.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de programmarekening 2022 en de Kadernota 2024. De gemeenteraad bespreekt beide stukken op 13 juli 2023. Je kunt de volledige programmarekening 2022 en Kadernota 2024 inzien via de website van de gemeente: www.gemeentemaashorst.nl/bestuur-en-organisatie/financien Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met Team Communicatie van de gemeente Maashorst vi

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?