Sneller energiebesparende maatregelen voor maatschappelijk vastgoed Maashorst

Geplaatst op dinsdag 13 juni 2023

Dorpshuizen en sporthallen in Maashorst kunnen sneller energiebesparende maatregelen gaan nemen. Burgemeester en wethouders van Maashorst willen daarvoor € 391.000 beschikbaar stellen.

Bijna alle maatschappelijk vastgoed in Maashorst – dat zijn bijvoorbeeld dorpshuizen en sporthallen, maar ook het gemeentehuis - worden verwarmd door het gebruik van aardgas. In Nederland hebben wij met elkaar afgesproken dat wij voor 2050 alle gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen. In het bestuursakkoord staat dan ook dat Maashorst ernaar streeft om op een andere manier haar vastgoed te gaan verwarmen. Die ambitie wordt de komende tijd in de duurzaamheidsagenda Energie & Warmte verder uitgewerkt.

Maar de energieprijzen zijn hoog. Daarom wil Maashorst al vóór die duurzaamheidagenda aan de slag met energiebesparende maatregelen voor de eigen gebouwen. Dat moet dit jaar nog gebeuren. Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders op 6 juni € 391.000 beschikbaar gesteld. Met dat budget worden in zo’n dertig gemeentelijke gebouwen de eerste stappen naar verduurzaming gezet. Wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties): “Welke gebouwen dat zijn moet nog worden vastgesteld. Maar we kijken naar de combinatie van wat nog dit jaar uitvoerbaar is en het grootste rendement geeft. We leveren hiermee een positieve bijdrage aan de Transitievisie Warmte. We gaan onder meer isoleren, installaties verbeteren, zonnepanelen plaatsen en alle verlichting vervangen door led. Daardoor worden niet alleen de exploitatiekosten van onze eigen organisatie verlaagd. Ook de energiekosten voor de vrijwilligersorganisaties die van ons vastgoed gebruikmaken gaan hiermee flink omlaag.”

De gemeenteraad van Maashorst neemt op 6 juli een besluit over het voorstel om sneller energiebesparende maatregelen te nemen en het budget dat daarvoor nodig is.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?