College Maashorst: akkoord verplaatsing Jonkergouw

Geplaatst op woensdag 21 juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst werkt mee aan de verplaatsing van agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk van de Molenaarstraat 2 naar de Broksteeg 1-3. Wethouder Franko van Lankvelt: “Plannen kunnen nu concreet worden  uitgewerkt.”

Toekomstbestendig

Jonkergouw wil zijn bedrijf toekomstbestendig maken en houden. Hij wil daarom het terrein van ruim 10 hectare aan de Broksteeg verder ontwikkelen. Het plan voorziet in de bouw van een hal van 21.500 m2 inclusief kantoren en een gebouw van 7.000 m2 voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente wil de huidige maar ook toekomstige overlast door het bedrijf voor de inwoners van
Schaijk en omgeving zoveel als mogelijk beperken. Niet alleen veel overlast verdwijnt door de verplaatsing van het bedrijf, maar op de achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat ontstaat tegelijk ook ruimte voor woningbouw. Maashorst vindt het verplaatsen van het bedrijf dan ook wenselijk. In de afspraken met Jonkergouw heeft de gemeente nu onder meer vastgelegd dat de huisvesting van
204 arbeidsmigranten op het terrein goed geregeld en naar de eisen van deze tijd moet zijn. De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Molenaarstraat 2 blijft behouden. Daar ontstaat door de verplaatsing ruimte voor de bouw van vijftig woningen.

Afspraken over verkeersstroom

De verkeersstroom van en naar het bedrijf loopt via de bestaande wegen, maar wel met de nodige aanpassingen. Vrachtverkeer rijdt in één richting, via de route Pastoor van Winkelstraat – Broksteeg – Elsstraat – Waterstraat – Schaijksestraat. “Het betreft hier een grote, complexe opgave, die veel impact heeft op Schaijk en de omgeving. En er zijn veel belanghebbenden”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijk ontwikkeling). “Daarom hebben we van tevoren niet alleen veel gesprekken gevoerd met de omgeving, we hebben ook de gemeenteraad gevraagd om zijn wensen en bedenkingen uit te spreken. Die zijn alle meegewogen in de afspraken. Met dit collegebesluit wordt immers de koers voor de toekomst vastgelegd. Het doet mij dan ook deugd dat we voor nu tot overeenstemming zijn gekomen. Met dit besluit kan een lange periode van voorbereiding worden afgesloten en kunnen plannen concreet worden uitgewerkt.”

Thema-avonden

De gemeente houdt binnenkort drie bijeenkomsten over de verplaatsing van het bedrijf, telkens met een ander thema. De thema’s zijn  verkeer, arbeidsmigranten en natuur/gezondheid. Omwonenden en belanghebbenden voor zover die bij de gemeente bekend zijn worden  daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten worden zij nader geïnformeerd. Op onderdelen van de thema’s  kunnen zij dan ook hun zorgen en wensen uitspreken, zodat die – voor zover mogelijk - in de verdere uitwerking van de plannen kunnen worden meegewogen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 ter inzage. Daarop neemt dan ook de gemeenteraad een besluit.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?