Centrum Uden steeds groener

Geplaatst op dinsdag 27 juni 2023

Dinsdag 27 juni begint gemeente Maashorst met de voorbereidingen om meer groen aan te brengen in het centrum van Uden. Zo worden er 15 ‘boombakken’ geplaatst op de Sacramentsweg, in de Galerij en op de Promenade. “Zo blijft het centrum een fijne plek om naartoe te komen”, aldus wethouder Van Heeswijk. De vergroening vormt onderdeel van de eerder opgestelde toekomstvisie voor het centrum.

De vergroening van het centrum is één van de wensen die voortkomt uit de centrumvisie; de toekomstvisie die de voormalige gemeente Uden opstelde, samen met ondernemers, pandeigenaren en bewoners. De vergroening volgt op eerdere, relatief kleine opknapwerkzaamheden, gericht op het opruimen van rommelige hoeken en plekken. Denk aan vervanging van een gedeukte prullenbak of lantaarnpaal, en herstel van rommelige bestrating. 

Toekomstbestendig

Wethouder Gijs van Heeswijk: “Vergroening is een belangrijk onderdeel in onze visie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen bomen en planten als prettig ervaren. Zeker in een stedelijke omgeving met veel steen en bestrating. Door vergroening kunnen we ons centrum nog aantrekkelijker maken, zowel voor bezoekers als voor ondernemers. Bovendien is het nodig in verband met de klimaatverandering. We krijgen steeds meer zonuren en de temperatuur stijgt, dus is het fijn als er in het centrum wat meer schaduwplekken zijn. Ook worden regenbuien steeds heviger. Dus moeten we zorgen voor opvang van dat regenwater. Met dit soort maatregelen proberen we het centrum
toekomstbestendig te maken.”

Verplaatsbare bakken

Van Heeswijk: “We hebben ook bewust gekozen voor verplaatsbare plantenbakken. Dan kunnen we de bak eventueel nog verzetten als we zien dat de beplanting op een van de locaties toch niet goed aanslaat.” De bakken worden geplaatst op verschillende plekken in het centrum, op de Sacramentsweg, in de Galerij en op de Promenade. Bij het kiezen van die locaties is rekening gehouden met looproutes, voldoende ruimte (zonder hinder voor voetgangers, winkeliers en hulpdiensten), voldoende zon en regen, en bereikbaarheid voor onderhoud.

Steeds groener

De bomen vormen pas een eerste vorm van vergroening in het centrum, vertelt Van Heeswijk. “We zijn namelijk ook samen met eigenaren en ondernemers in het centrum aan het onderzoeken waar we groene gevels kunnen realiseren. Je kent ze wel: van die prachtige wanden met beplanting of daken met groenbedekking. De eerste is er al: in de Passage, op de hoek van de Galerij. En we gaan dat in elk geval ook doen op en aan het gemeentehuis. De voorbereidingen zijn al gestart. Met dit soort maatregelen willen we Maashorst steeds groener maken. Dat past ook bij ons voornemen om toe te groeien naar ‘de groenste gemeente van Nederland!”

Bloembakken Uden centrum

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?