N264: werkzaamheden uitgesmeerd over 2 jaar

Geplaatst op dinsdag 4 juli 2023

Door de slechte staat van de Brabantse natuur heeft de provincie in februari besloten op grond van de Wet Natuurbescherming geen nieuwe vergunningen te verlenen. Dit gold voor wegenprojecten waarvan stikstof neerkomt in de beschermde Natura 2000-gebieden. Dit was helaas ook het geval voor de N264 Uden. De provincie heeft gekeken hoe we het project N264 uit kunnen voeren zonder neerslag van stikstof.

Planning aangepast vanwege stikstof

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het niet mogelijk is om de werkzaamheden in één keer uit te voeren zonder neerslag van stikstof. Om helemaal geen neerslag van stikstof te hebben, spreiden we nu de werkzaamheden over 2 jaar. We beseffen dat dit heel vervelend is, aangezien je nu ook twee keer overlast hebt. Helaas is dit de enige manier om de reconstructie van de N264 mogelijk te maken en tegelijkertijd de Brabantse natuur te beschermen.

Nieuw globale planning

2023 – Traject A50 - Karrevracht

 • We bouwen de rotondes bij de Wilhelminastraat en de Karrevracht om tot kruispunten met ‘slimme’ verkeerslichten (zogenaamde i-VRI’s).
 • Op de wegdelen tussen de nieuwe kruispunten komt asfalt dat het verkeersgeluid vermindert.

Half augustus start aannemer BAM met bovenstaande werkzaamheden en deze duren tot november. De voorbereidende werkzaamheden vinden inmiddels al plaats

2024 – Traject Karrevracht - Industrielaan

 • We bouwen de rotonde Velmolenweg om tot een kruispunt met slimme verkeerslichten.
 • Op de wegdelen tussen de nieuwe kruispunten en de rotonde komt stil asfalt.

Deze werkzaamheden vinden rond de zomer 2024 plaats. 

De exacte planning van werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen vindt je, zodra deze bekend is, in de gratis 'Bouwapp' van BAM, beschikbaar via Apple store en Google Play.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op via de website van de provincie: N264 Uden - Provincie Noord-Brabant (Deze link gaat naar een andere website).

Daarnaast heeft aannemer BAM een handige app gemaakt: BAM Infra Projecten. In deze app staat informatie over de planning, nieuwsberichten, omleidingen en contactgegevens. Wanneer je ‘ontvang meldingen’ in de app aanzet, krijgt je automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht in de app is geplaatst. De app is beschikbaar via de App store voor IOS en via Google Play voor Android.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?