Maashorst investeert met cultuur in levendige kernen

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2023

Met het nieuwe cultuurbeleid dat door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, investeert Maashorst de komende jaren extra in cultuur. Dat gebeurt onder meer door het aanstellen van een cultuurcoach die de diverse organisaties binnen én buiten het culturele veld aan elkaar gaat verbinden en het behouden van aandacht voor cultuureducatie. Maar ook worden culturele verenigingen en cultuurmakers ondersteund met subsidies en een stimuleringsbudget om lokale culturele activiteiten op weg te helpen.

“We zijn er trots op dat we een gemeente zijn met een rijk cultureel leven door én voor onze inwoners”, aldus wethouder Harold van den Broek (Cultuur). “In Maashorst zijn veel organisaties, verenigingen en inwoners die op diverse manieren actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Dit is van grote waarde voor de lokale samenleving.”

Lokale initiatieven

Het nieuwe stimuleringsbudget is bedoeld om lokale cultuurdeelname en -profilering te versterken. Met dit budget kunnen lokale activiteiten op weg worden geholpen met een kleine financiële bijdrage. Dat gebeurt op een snelle, laagdrempelige manier. De nieuwe subsidieregelingen zijn bestemd voor lokale culturele amateurorganisaties, zoals koren, theatergezelschappen en muziekverenigingen. Zij vervullen een belangrijke rol in de kernen. Niet alleen op cultureel vlak, maar vooral ook in het samenzijn (sociaal contact), mentale ontwikkeling/gezondheid en het uitdragen van lokale tradities en eigenheid van een dorp. De cultuurcoach moet gaan zorgen voor meer samenwerking en het verder brengen van culturele en creatieve initiatieven in Maashorst.

Levendige kernen

Wethouder Van den Broek: “We willen als gemeente een klimaat scheppen dat kunst en cultuur ondersteunt en stimuleert en zo bijdraagt aan levendige en vitale kernen. Zo leveren we ook een bijdrage aan doelen als het bevorderen van goede gezondheid en welzijn, het bieden van kwalitatief onderwijs en het terugdringen van kansenongelijkheid en armoede. Cultuur is iets van ons allemaal. Ik verheug me erop de komende jaren verder te werken aan een rijk cultureel leven in Maashorst.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?