Archief voormalige gemeente Uden openbaar

Geplaatst op dinsdag 12 september 2023

Op 31 augustus is het papieren archief van de voormalige gemeente Uden overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Het gaat om stukken uit de jaren 1981 tot en met 2000. Deze zijn vanaf nu openbaar toegankelijk bij het BHIC.

Het archief is een waardevolle bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de voormalige gemeente  Uden. Zo is Uden in die periode gegroeid van ± 33 naar ± 39 duizend inwoners en zijn samenwerking en herindeling belangrijke  onderwerpen. Ook de archieven van Stichting Exploitatie Sportaccommodaties, Vereniging voor Openbaar Onderwijs Uden en Stichting Volkshuisvesting Uden maken onderdeel uit van dit archief. 

Archief raadplegen

Wil je het archief raadplegen? Dan kan je hiervoor contact opnemen met het BHIC, telefoon 073- 6818500 of e-mail: info@bhic.nl.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?