Ontwerpbestemmingsplan voor Sport en Spel Reek

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het ontwerpbestemmingsplan voor Sport en Spel Reek ligt vanaf nu zes weken ter inzage. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Maashorst besloten. In 2016 is op initiatief van de dorpskern Reek samen met de sportverenigingen door de toenmalige gemeente Landerd een traject gestart om te komen tot een gezamenlijk sportpark voor voetbalvereniging Achilles, tennisvereniging Reek en Jong Nederland.

Doel van Sport en Spel Reek is om het breedtesportaanbod te centraliseren in één gebouw, waar inwoners kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Zo willen de initiatiefnemers de toekomstbestendigheid van de binnen- en buitensport in Reek garanderen en het dorp leefbaar houden. Ook wordt in de plannen de gymzaal, voor de basisschool en het speciaal onderwijs, ondergebracht in de nieuwe accommodatie. Op het ontwerpbestemmingsplan dat in augustus 2021 ter inzage werd gelegd, kwamen veel bezwaren van omwonenden die bang waren voor geluidshinder.

Wensen omwonenden

Het plan is inmiddels aangepast, waarbij de positie van de tennisvelden is aangepast, en padelbanen zijn toegevoegd. Ook komt langs de tennis- en padelbanen een grondwal die de geluidshinder vermindert. Op deze manier wordt zo veel mogelijk tegemoetgekomen aan de wensen van de omwonenden. Voor deze nieuwe indeling is extra grond nodig, die recent is verworven.

Burgerinitiatief

Wethouder Harold van den Broek (Sport): “Dit plan is een burgerinitiatief uit de gemeenschap, waar een paar dingen samenkomen. Reek wacht daar al heel lang op, en de initiatiefnemers hebben al die tijd constructief met ons samengewerkt om tot dit ontwerpbestemmingsplan te komen.”
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu zes weken ter inzage. Als eventuele zienswijzen behandeld zijn, gaat het naar de gemeenteraad die beslist of het bestemmingsplan definitief vast kan worden gesteld.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?