37 appartementen in centrum Uden

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

De bouw van 37 appartementen in het centrum van Uden. Dat wordt mogelijk nu het college van burgemeester en wethouders van Maashorst deze week het ontwerpbestemmingsplan Marktstraat 11-13 heeft vastgesteld.

Het complex komt op de plek waar nu nog een kookwinkel is, (nr 11) en voorheen een fietsenzaak (nr 13) was gevestigd. Op de begane grond komt een nieuw, modern winkelpand voor de kookwinkel. Aan de achterzijde grenzen de panden aan de Oranjestraat. De nieuwe ontwikkeling maakt gebruik van het hele perceel tussen de Marktstraat en de Oranjestraat.

Herontwikkelen Wethouder Franko van Lankvelt (wonen): “Dit is een mooi plan: het herontwikkelen van een bestaande locatie. We behouden de winkelfunctie op de begane grond, en we krijgen veel extra woningen in drie lagen. Een derde deel is sociale koop, een derde deel bouwen we levensloopbestendig. Het laatste deel krijgt de bestemming geclusterd wonen. Daar komen dus gemeenschappelijke voorzieningen, voor bijzondere doelgroepen. Een prachtig programma, op een heel mooie plek midden in het centrum van Uden.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website). De gemeenteraad van Maashorst beslist na de periode waarin het plan ter inzage ligt over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?