Hoogveld-Zuid: extra hectares voor ondernemers

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar voldoende bedrijfsruimte, gaat de gemeente Maashorst uitbreiden door het gebied ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld bestemmen als nieuw bedrijventerrein, dat de naam Hoogveld-Zuid krijgt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen.

De vraag naar kavels is hoog in Maashorst en er zijn op dit moment geen kavels meer beschikbaar. In de provinciale prognoses is de vraag naar bedrijfskavels tot en met 2040 voor Maashorst 26 tot 35 hectare.

Aantrekkelijke locatie Hoogveld-Zuid ligt op de grens van Volkel en Uden, en is zo’n 12 hectare groot. Het sluit aan op de bestaande bedrijventerreinen en de vliegbasis Volkel. Daarnaast kan verkeer voor het nieuwe gebied via bestaande wegen rijden. De Zeelandsedijk wordt verbreed voor een betere verkeersafwikkeling. Voor bedrijven uit Uden en Volkel, of kernen in de directe regio die zich graag willen vestigen in Maashorst, is Hoogveld-Zuid een aantrekkelijke locatie.

De afstand tot woningbouw is groot. Ten westen van Hoogveld-Zuid zorgt een groene buffer voor de overgang naar buurtschap Lankes. Hierdoor blijven de cultuurhistorische waarde van Lankes en belangrijke groenstructuren bestaan. Waar mogelijk worden de wensen van de bewoners van de buurtschap Lankes gehonoreerd, inclusief een fietspad en extra groen.

Ondernemers Wethouder Gijs van Heeswijk (Economie) is blij met de nieuwe ontwikkeling: “Met de uitbreiding Hoogveld-Zuid kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels. Dat past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor ondernemers in alle kernen.”

Belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daarvoor worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen bekijken via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl/ (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?