Vanuit de raad: Er is genoeg om trots op te zijn, tegelijkertijd kan veel ook nog beter

Geplaatst op woensdag 27 december 2023

Bron: Communicatie

Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? En heb je al goede voornemens voor 2024? Nu de jaarwisseling voor de deur staat, maken veel mensen de balans op. Ook de gemeenteraad blikt terug en kijkt vooruit. En de raad wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Als we vragen waar de gemeenteraad trots op is, dan komt in de eerste plaats naar boven wat er beter kan. “Als raad hebben we afgesproken dat we meer samenwerking willen tussen coalitie en oppositie,” vertellen raadslid Ton Segers en Jürgen Minten. “Dat je elkaar ook wat gunt. In 2022 ging dat goed, maar die afspraak is verwaterd. Dat komt enerzijds door de kwestie over de asielopvang, waardoor de partijen in de raad scherper tegenover elkaar zijn komen staan. Maar ook doordat we een redelijk onervaren raad zijn. Nieuwe raadsleden laten zich leiden door de ervaren leden en zij zijn een scherpere scheiding tussen coalitie en oppositie gewend. Het zou mooi zijn als we in 2024 meer één raad kunnen zijn.”

Ook ziet de raad een rol voor zichzelf weggelegd in het verbeteren van de participatie. “De gemeenteraad, maar ook het college wil inwoners, ondernemers en organisaties beter bij beslissingen betrekken. We zijn van goede wil, maar het gaat nog te vaak mis. We kunnen en moeten met meer aandacht luisteren en duidelijkere verwachtingen scheppen,” vertellen Ton en Jurgen. Tegelijkertijd geven de heren ook aan dat niet alles perfect kan verlopen. “Waar gehakt wordt, vallen spaanders, maar we vinden het in de gemeente moeilijk om fouten te erkennen. Die schroom moeten we kwijt zien te raken. En dat lukt ons als we meer in vertrouwen samenwerken en elkaar de ruimte geven om fouten te maken.”

Harmoniseren en nieuwe burgemeester

Toch zijn er zeker ook positieve zaken te benoemen. Gemeente Maashorst is sinds het samenvoegen van gemeente Landerd en Uden druk bezig met het harmoniseren van beleid. Iedere gemeente had voor ieder thema zijn eigen beleid en regels. Het is belangrijk dat er per thema één beleid komt die voor heel de nieuwe gemeente geldt. “We vergelijken daarom het beleid van Uden met die van Landerd en kijken of er verschillen zijn. Als er verschillen zijn, dan beslissen we als raad hoe we met die verschillen omgaan. Het harmoniseren is een lang en zorgvuldig proces, waar we twee jaar voor hebben uitgetrokken. Ook dit jaar hebben we hard aan de harmonisatie gewerkt en deze klus is nu bijna klaar.”

Ook de voordracht van de beoogde burgemeester is het resultaat van een goede samenwerking tussen raadsleden. Een vertrouwenscommissie bereidde de voordracht voor. In deze commissie zaten elf personen, ieder van een andere politieke partij. Je zou verwachten dat dit het selecteren moeilijk maakt, omdat iedere partij zijn eigen ideeën heeft. “Maar op zulke momenten zijn we in staat om de politiek tijdelijk te parkeren en samen de beste kandidaat te zoeken. We mogen als raad trots zijn op hoe we dit lange, zorgvuldige en soms ook wat geheimzinnige proces hebben aangepakt.”

Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Er is voor de gemeenteraad, kortom, genoeg om trots op te zijn, maar tegelijkertijd kan veel ook nog beter. Met die blik gaat de gemeenteraad 2024 in. Voor nu wenst de raad aan alle inwoners van gemeente Maashorst fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar!

De gemeenteraad bespreekt onderwerpen en neemt beslissingen namens alle inwoners die gestemd hebben. Dan is het logisch dat inwoners tussentijds ook kunnen zien wat de raad allemaal doet. Daarom deelt de raad regelmatig achtergrondverhalen, zoals deze. Zo kun jij, als inwoner van onze mooie gemeente, eenvoudig een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Veel leesplezier!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?