LEADER-subsidie van € 2,5 miljoen voor verbetering leefbaarheid platteland in de Brabantse Peel

Geplaatst op dinsdag 16 januari 2024

De Brabantse Peel ontvangt € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma om de leefbaarheid in het landelijk gebied te bevorderen. Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie. Centraal staat dat LEADER door en voor de inwoners is. Begin 2024 gaat het subsidieprogramma open.

Het is overduidelijk dat de inwoners van de Peel zeer betrokken zijn bij de uitdagingen die de komende jaren op het platteland afkomen. Dat bleek wel tijdens het opstellen van de aanvraag voor de LEADER-subsidie. Uit onderzoek kwam naar voren dat er diverse ideeën in de gemeenschap borrelen op het gebied van brede plattelandsontwikkeling, klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Met de toegekende LEADER De Brabantse Peel subsidie kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven al deze initiatieven en ideeën aandragen om samen de leefbaarheid van het platteland te verbeteren.

Goed voor elkaar én goed zijn voor elkaar

De subsidieaanvraag is gedaan op initiatief van de gemeenten Laarbeek en Maashorst, AgriFood Capital en Innovatiehuis De Peel. Projectmanager Sonja van Uden legt uit: ‘We leven in een tijd van onduidelijkheid en onzekerheid. Met LEADER De Brabantse Peel willen we, lokaal en kleinschalig, samen met de pionierende inwoners die zich hier thuis voelen, in de actiestand komen om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. Met LEADER De Brabantse Peel krijgen we dingen goed voor elkaar, en zijn we goed voor elkaar!’ Het initiatief wordt ook ondersteund door de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Land van Cuijk, Meierijstad, Someren, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant.

Voor en door inwoners uit de Brabantse Peel

LEADER De Brabantse Peel is bedoeld voor nieuwe en bestaande projecten die voor en door inwoners gedragen worden en de leefbaarheid van het landelijk gebied versterken. In de praktijk zijn initiatiefnemers vaak stichtingen, verenigingen of burgercollectieven. Echter kunnen ook bedrijven in aanmerking komen voor de subsidie. Het LEADER-gebied De Brabantse Peel is gelijk aan het NOVEX de Peel gebied in de Provincie Noord-Brabant. Het gebied omvat de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, Maashorst, Helmond en het oostelijke gedeelte van de gemeente Meierijstad.

Drie hoofdthema’s

Het LEADER De Brabantse Peel programma gaat aan de slag met drie thema’s:

 1. Goed voor elkaar: met als doelstellingen het ontwikkelen van lokale economie en korte ketens en het geven van een impuls aan het gevoel van trots zijn op de Peel.
 2. Leren van elkaar: met als doelstellingen de ontwikkeling van jonge inwoners en kennis en ervaring delen.
 3. Samen gezond en veerkrachtig: met als doelstellingen gezond voedsel, gezonde bodem, water en lucht, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De gekozen thema’s zijn tot stand gekomen via het gebiedsproces met inwoners en sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en de opgaven in het gebied.

Start begin 2024

Innovatiehuis de Peel gaat als penvoerder de uitvoering van LEADER De Brabantse Peel leiden. Sonja vertelt over de vervolgstappen. ‘Begin 2024 gaat het subsidieprogramma open, waarna inwoners en ondernemers met hun initiatieven aanspraak kunnen maken op deze subsidie.’

Als eerste op de hoogte

Ben jij, samen met anderen, bezig met een project dat de leefbaarheid op het platteland verbetert? Of wil je samen een project opzetten? Meld je dan nu alvast bij Innovatiehuis de Peel door het contactformulier op de website van Leader Brabantse Peel (Deze link gaat naar een andere website) in te vullen. Je kunt jezelf daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je als eerste op de hoogte bent van het laatste nieuws en de exacte openingsdatum van het subsidieloket.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?