KernenCV en experimenteerwijken: Samen werken aan leefbaarheid

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

In gemeente Maashorst werken we hard aan participatie. Zo willen we ook de participatie ‘van onderop’ stimuleren. Dit betekent dat we het fijn vinden als mensen zelf met initiatieven komen voor een betere leefomgeving. Daarom zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden - ook om die reden - gestart met het kernenCV-traject (Deze link gaat naar een andere website). Een kernenCV beschrijft hoe het dorp er nu uitziet en waar het dorp aan wil werken op het gebied van leefbaarheid. Maashorst ondersteunt en faciliteert hierbij. Want werken aan leefbaarheid doen we samen.

Kernen aan de slag

In Maashorst zijn zes kernen met de kernenCV’s aan de slag: Zeeland, Schaijk, Reek, Odiliapeel, Volkel en Uden-Buiten. Kerngroepen hebben inmiddels de huidige en gewenste situatie op het gebied van leven, ondernemen, ontspannen, leren en zorgen in hun kern in kaart gebracht. Momenteel leggen kernen de laatste hand aan hun kernenCV en proberen ze hier concrete acties aan te verbinden, en dus tot initiatieven te komen. In 2024 gaat Maashorst met de kernen in gesprek om te kijken waar (gezamenlijke) kansen liggen. Wat kan wel/niet concreet worden opgepakt? Wat kan een kern zelf oppakken, en wat eventueel gezamenlijk? Waar dat kon en paste, waren de kernenCV’s ook voor gemeente Maashorst al van waarde, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Experimenteerwijken in Uden

Uden bewandelt een ander pad. Waarom? Uden heeft een meer stedelijk karakter, waardoor er andere kansen en uitdagingen zijn. Daarom gingen we in juni 2023 aan de slag met zes experimenteerwijken: Bitswijk, Centrum, Raam, Bogerd, Heufkens en Zuid-Uden-Zuid. Deze wijken hebben allemaal een eigen karakter en verschillen van elkaar op het gebied van bewonersbetrokkenheid. Samen met de experimenteerwijken kijken we wat de wensen en behoeftes zijn. De eerste gesprekken met deze wijken hebben inmiddels plaatsgevonden. In 2024 willen we participatie in de experimenteerwijken verder vormgeven. Dit geldt ook voor de rol die de gemeente hierin neemt. Wat we in deze wijken leren, willen we later ook in andere wijken in Uden toepassen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?