Onderzoek: Defensie heeft meer ruimte nodig

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

Het Ministerie van Defensie zoekt ruimte in Nederland, bijvoorbeeld om te oefenen en vliegen. Om mogelijke locaties te bepalen, doorloopt Defensie een lange procedure. De eerste stap is de onlangs gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke activiteiten Defensie onderzoekt (reikwijdte), welke alternatieve locaties het daarvoor gaat bestuderen en hoe dit onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Ook beschrijft Defensie in de notitie welke afwegingscriteria het hanteert om tot een voorkeursalternatief te komen. In onze gemeente heeft het ministerie de vliegbasis Volkel en een terrein in de bossen van Reek op het oog als mogelijke alternatieven voor extra ruimte.

Optie: uitbreiding oefenterrein in Reek

In de bossen bij Reek heeft Defensie nu een oefenterrein van 2 km2 waar militairen met explosieven kunnen oefenen. Dat terrein is te klein. Defensie is op zoek naar een terrein van 7 km2. Uitbreiding van het terrein in de bossen bij Reek wordt als alternatief genoemd.

Optie: uitbreiding oefenvluchten vliegbasis Volkel

Op dit moment is vliegbasis Volkel belegd met 2000 vluchten voor 2 squadrons met F35 jachtvliegtuigen. Defensie is op zoek naar ruimte voor 2300 extra oefenvluchten van jachtvliegtuigen (ook wel ‘sorties’ genoemd). De vliegbasis Volkel is een mogelijke locatie om (een deel van) deze extra vluchten in te vullen.

Reageren?

Meer informatie over de NRD vind je op de website van Defensie (Deze link gaat naar een andere website).
Wil je reageren op de plannen van Defensie? Dan kun je een zienswijze indienen (Deze link gaat naar een andere website). Voor deze eerste fase kan dat tot en met maandag 12 februari 2024 (digitaal via een online formulier of schriftelijk per post).
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en beraden ons op een zienswijze. Ook hebben we hierover contact met dorpsraden en platforms uit Maashorst.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?