Maashorst start met verkenning voorzorgcirkels

Geplaatst op woensdag 31 januari 2024

De vergrijzing en het landelijke tekort aan zorgpersoneel brengt onze samenleving voor nieuwe uitdagingen. Om hier goed op in te kunnen spelen heeft de raad vorig jaar ingestemd met het beleidsprogramma 'Gezond en gelukkig oud in Maashorst’. Een belangrijk onderdeel in dit plan is de duurzame ondersteuning voor thuiswonende ouderen.

Verkenning voorzorgcirkels

Als onderdeel van dit beleidsprogramma start Maashorst nu met het onderzoeken van de ‘voorzorgcirkels’. Voorzorgcirkels zijn groepen mensen die bij elkaar in de buurt wonen en die bereid zijn om elkaar te helpen als dat nodig is. Denk daarbij vooral aan praktische zaken zoals een klusje in huis, een maaltijd bereiden, iemand helpen met de computer, hulp bij vervoer, gezelschap houden, een hond uitlaten enzovoorts. Bij een voorzorgcirkel wordt vooraf een goede inventarisatie gemaakt van eventuele hulpvragen en het beschikbare hulpaanbod. De werkwijze helpt inwoners om op tijd na te denken over hulpvragen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) gelooft in de kansen van deze aanpak: "Door te kijken of deze aanpak ook in Maashorst kan werken, bereiden we ons beter voor op het ouder worden en zorgen we ook voor een vriendelijke omgeving. Aanvullend verminderen we zo de druk op onze professionele (zorg)organisaties en pakken we daarnaast ook nog eens eenzaamheid aan. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak bouwen aan een sterke basis voor de zorg van morgen!"

Pilot Maashorst van start

In een pilot (proef) onderzoekt de gemeente Maashorst samen met Henk Geene, de bedenker van voorzorgcirkels, de behoeften en mogelijkheden voor het toepassen van voorzorgcirkels. De pilot richt zich in eerste instantie op de kernen Zeeland, Reek, en de wijk Raam (in Uden). Henk Geene heeft eerder succesvol voorzorgcirkels toegepast in het Land van Cuijk. Hij leidt nu de onderzoeksfase in Maashorst, die op 22 januari is gestart. De komende dagen en weken worden de betrokken partijen gecontacteerd.

De uitkomsten van de onderzoekende fase worden aan het einde van het eerste kwartaal 2024 in een rapport verwerkt en aan de stakeholders aangeboden. Het rapport gebruiken we als basis voor een besluit over verdere toepassingen van voorzorgcirkels in Maashorst.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?