ASD-Maashorst maakt succesvolle doorstart

Geplaatst op maandag 5 februari 2024

Na een onrustige periode, waarin het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) besloot af te treden, is er met een kleine groep gewerkt om een doorstart mogelijk te maken.

Tijdens de evaluatie bleek dat een combinatie van factoren, waaronder de drukte rondom de fusie tussen de gemeenten Landerd en Uden, zorgde voor instabiliteit en ruis. De nieuwe, tijdelijke, structuur van de ASD borgt een goede samenwerking tussen de gemeente en de verschillende themagroepen van de ASD Maashorst.

Werkzaamheden en structuur

ASD Maashorst geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld over keuzes die de gemeente maakt op het gebied van Jeugdhulpverlening, WMO en de Participatiewet.

De ASD Maashorst is een onafhankelijke adviesraad die bestaat uit betrokken inwoners uit de gemeente Maashorst. De adviesraden van Landerd en Uden zijn per 1 januari 2022 samengevoegd tot één adviesraad voor de gemeente Maashorst.

De ASD bestaat momenteel uit de werkgroepen: Senioren, Zorg, Jeugd, Inclusie en Toegankelijkheid, Wonen en Welzijn en Werk, Inkomen en Armoede.
Wethouder Ramona Sour van Zorg en Welzijn voegt daaraan toe: "De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een waardevolle samenwerkingspartner voor ons als gemeente. Het is belangrijk dat inwoners meedenken over ons beleid en ons voeden met informatie over de uitvoering ervan. De leden van de ASD zijn voor ons de voelsprieten in de samenleving en daarom onmisbaar.
Inmiddels bestaat de ASD uit een groep enthousiaste en betrokken leden met wie de samenwerking goed verloopt. Zij zoeken nog wel enige versterking en ik hoop dat geïnteresseerden zich snel melden, zodat de ASD zo spoedig mogelijk weer op volle sterkte is.”

Nieuwe leden

Dan Hoevenaars van de ASD geeft eveneens aan dat aanvulling wenselijk is: “Voor de versterking van onze werkgroepen zijn we op zoek naar enthousiaste, betrokken inwoners van de gemeente Maashorst die met ons mee willen denken over het beleid van de gemeente. Expertise of ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein is een pre, maar niet per se noodzakelijk.”

Interesse?

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Dhr. Hoevenaars via amgmf.hoevenaars@gmail.com.
De leden van de ASD nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?