Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

Geplaatst op dinsdag 20 februari 2024

Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit. Bermen worden hersteld naar hun oorspronkelijke breedte. Waar nodig worden bomen en struiken aangeplant. De bermen langs zandwegen worden in de toekomst gefaseerd en in verschillende perioden van het jaar gemaaid door de specialisten van team Uitvoering.

Op een speciale dag in november, de Boomfeestdag, hebben kinderen een eerste aanzet gegeven en geholpen bij het planten van nieuwe struiken zoals meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos. Deze struiken gaan op termijn een dichte gemengde haag vormen. De overgebleven berm wordt dit voorjaar ingezaaid met een inheems bloemenmengsel.

“De nieuwe hagen, bomen en struiken langs zandwegen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ze zijn dus ook belangrijk voor dieren”, legt wethouder Jeroen van den Heuvel uit. “Ze fungeren als paden en vormen zo verbindingen tussen voedsel en rustgebieden, bieden voedsel voor vogels en insecten en een veilige plek om te schuilen en nesten te maken. Zo zorgen de nieuwe aanpassingen niet alleen voor betere zandwegen, maar helpen ze ook de natuur in het gebied gezond te houden.”

Binnenkort gaan we de zandwegen in het gebied tussen grofweg Zeeland en het Duits-lijntje onderzoeken. Dit onderzoek gaat zich vooral richten op aanwezige biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatieve mogelijkheden van het gebied en hoe deze versterkt en verbeterd kunnen worden.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?