Uitspraak gerechtshof: gedoogbesluit gemeente Maashorst rechtmatig

Geplaatst op woensdag 1 mei 2024

Een aantal omwonenden van de asielopvang in het Van der Valk hotel in Uden heeft vorig jaar een kort geding aangespannen tegen de gemeente en het COA. Zij vinden dat er onrechtmatig is gehandeld bij de voorbereiding van de opvang van asielzoekers. Het Gerechtshof heeft hierover vandaag geoordeeld. In het vonnis staat dat het door de gemeente genomen gedoogbesluit rechtmatig is.

Het feit dat het Gerechtshof heeft geoordeeld dat het nemen van een gedoogbesluit mag, is op zich goed nieuws, vindt de gemeente Maashorst. Burgemeester Hans van der Pas: “We waren bang dat een negatief oordeel over het gebruiken van een gedoogbesluit vergaande gevolgen zou hebben voor andere gemeenten die eenzelfde route kiezen. Dat is met deze uitspraak niet langer aan de orde.”

Het Gerechtshof had wel een paar aandachtspunten voor de gemeente. “De uitspraak is complex”, aldus de burgemeester. “Die gaan we nu eerst met onze juristen zorgvuldig bestuderen. Daarna besluiten we wat we hier verder mee willen gaan doen en wat we ervan kunnen leren. Voor de feitelijke situatie rondom de asielopvang heeft de uitspraak overigens geen gevolgen. In de opvang in het Van der Valk Hotel hebben inmiddels 300 asielzoekers een veilig dak boven hun hoofd, zonder incidenten. Ook het overleg met omwonenden verloopt nu soepel en zorgvuldig.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?