Pilot gedragsbeïnvloeding tegen verkeerslawaai

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2024

Een pilot rondom gedragsbeïnvloeding bij De Rondweg in Uden moet leiden tot een verlaging van verkeerslawaai op piekmomenten voor omwonenden. Het college stemde hiervoor in met het benodigde extra budget van 17.500 euro om deze pilot verder uit te werken.

Overlast

De Rondweg is een belangrijke en drukke toegangsweg in Uden. Omwonenden ervaren vanwege het vele verkeer geluidsoverlast. Er loopt op dit moment al een groter geluidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden niet snel verwacht. Deze moeten laten zien of er op de midden-lange termijn blijvende maatregelen moeten komen, en zo ja welke maatregelen dit dan moeten zijn.
Vanwege de looptijd van dit onderzoek kijkt de gemeente nu samen met enkele bewoners van de Rondweg ook naar andere mogelijkheden. Een pilot gedragsbeïnvloeding kwam daarbij als kansrijke mogelijkheid uit de bus. Een extra voordeel van deze pilot is dat de uitkomsten ook waardevol kunnen zijn voor andere verkeerssituaties in Maashorst.

Maatregelen

De pilot gaat over 3 concrete maatregelen:

 1. het plaatsen van verkeersborden in beide rijrichtingen
 2. het plaatsen van snelheidsmeters in beide rijrichtingen
 3. het uitvoeren van geluidsmetingen over een langere periode

Met deze maatregelen kunnen we de effecten op het verkeerslawaai nauwkeurig meten en vastleggen.

Verwachte resultaten

Uitgaand van een vergelijkbaar project ergens anders, heeft de gemeente er vertrouwen in dat deze pilot ook een positief effect heeft op de geluidsoverlast bij de Rondweg. De pilot duurt 9 maanden en de metingen zijn eind 2024 afgerond. Omdat de apparatuur en de data eigendom van de gemeente zijn, kunnen we de resultaten van de pilot waarschijnlijk begin 2025 al delen.

Omwonenden participatie

Binnenkort gaat de gemeente met de woordvoerders van de Rondweg praten om de pilot vorm te geven. De gemeente bepaalt samen met de bewoners de locaties, inhoud en uitstraling van de verkeersborden. Ook kijken we samen naar de beste plekken voor geluidsmeting. Een gezamenlijke inspanning die volgens de gemeente moet leiden tot een vermindering van het verkeerslawaai op de Rondweg.

Reactie wethouder Van den Broek

Wethouder Harold van den Broek (Verkeer en Mobiliteit) is blij met het proces en de uitkomst: “We praten al een tijdje met de omwonenden van de Rondweg. Er is van twee kanten begrip en ik ben blij met onze opbouwende gesprekken. Hieruit is deze pilot dan ook ontstaan. We kijken samen naar mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen met als doel een fijne plek om te wonen. Ons rijgedrag kan van grote invloed zijn op onze leefomgeving. Het is belangrijk dat we elkaar hierop kunnen wijzen en bewust maken van mogelijke gevolgen.”

Met de pilot op gedragsbeïnvloeding tegen verkeerslawaai hoopt de gemeente daar positieve resultaten in te behalen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?