Vanuit de raad: “Als voorzitter zorg je ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt”

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Vergaderen doen we allemaal wel eens. En meestal is er tijdens de vergadering altijd wel iemand de voorzitter. De persoon dus die de tijd en sfeer bewaakt én ervoor zorgt dat een vergadering goed en eerlijk verloopt. Dat is bij de gemeenteraad niet anders. Normaal gesproken is de burgemeester de voorzitter van vergaderingen, maar soms neemt een plaatsvervangend voorzitter het over. Wanneer komt deze plaatsvervangende voorzitter in actie? En wat maakt deze functie zo mooi? Raadslid Karin Francken vertelt er meer over.

Raadslid Karin Francken kon direct aan de slag. Letterlijk, want ze mocht de gemeenteraadsvergadering voorzitten waarin ze ook was benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. En het was niet de minste vergadering, want er stond een beladen onderwerp op het programma waar de burgemeester inhoudelijk bij betrokken was. “In zulke situaties leidt de plaatsvervangend voorzitter de vergadering, zodat de burgemeester vragen vanuit de raad kan beantwoorden en zich volledig daarop kan concentreren”, legt Karin uit. “Maar ik vervang de burgemeester bijvoorbeeld ook als hij ziek of met vakantie is.”

Dat Karin plaatsvervangend voorzitter is geworden, is best bijzonder. “Plaatsvervangend voorzitter zijn is namelijk een eretitel. Meestal krijgt het langstzittende raadslid deze functie toegewezen en dat ben ik niet”, legt Karin uit. Ze nam het stokje over van raadslid Ruud Geerders. “Maar ik had aangegeven dat ik interesse had. Ik zat bepaalde commissievergaderingen al voor en ik merk dat ik krijg energie van deze rol. Andere raadsleden moesten er wel nog mee instemmen dat ik het werd. Dat deden ze en ik ben blij dat ik dat vertrouwen heb gekregen.”

De rol van een (plaatsvervangend) voorzitter is duidelijk. “Alle deelnemers van onze vergaderingen houden zich aan bepaalde afspraken. Zo val je iemand niet persoonlijk aan. Je geeft anderen de ruimte om zijn of haar mening te geven en als je zelf praat, houd je je verhaal kort en bondig. Als voorzitter zorg je ervoor dat iedereen zich aan deze afspraken houdt”, legt ze uit. “Dit betekent ook dat je soms hard moet zijn en een discussie moet afkappen. Maar wel altijd met respect voor elkaar. Het is als voorzitter dus belangrijk dat je zelf ook rustig en evenwichtig blijft. En nee, dat is niet altijd even gemakkelijk.”

Hóe een (plaatsvervangend) voorzitter zijn of haar rol vervult, daarin zit nuance. “Zo zijn er aanpakkers die van snelheid houden: niet te veel praten, maar poetsen.” Karin zelf vindt het belangrijk om emoties de ruimte te geven. “Het hoeft niet altijd serieus, humor is ook belangrijk. Toen ik een raadslid na lang wachten eindelijk de kans gaf om te spreken, zei hij: ‘Ik ben blij dat u me eindelijk een beurt geeft.’ Natuurlijk mag er dan gelachen worden. Zoiets verbindt en dat maakt samen vergaderen een stuk makkelijker.”

De gemeenteraad bespreekt onderwerpen en neemt beslissingen namens alle inwoners. Dan is het logisch dat inwoners tussentijds ook kunnen zien wat de raad allemaal doet. Daarom deelt de raad regelmatig achtergrondverhalen, zoals deze. Zo kun jij, als inwoner van onze mooie gemeente, eenvoudig een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Veel leesplezier!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?