Participatie

In het proces om te komen tot een ontwerp-omgevingsvisie zijn er verschillende participatiemomenten geweest. Participatie – meedenken, meedoen - is namelijk een van de pijlers onder de Omgevingswet. Niet alleen bij het vaststellen van de omgevingsvisie, maar ook daarna, als er nieuwe plannen worden gemaakt blijft participatie nodig. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van plannen in de eigen leefomgeving en mee kan praten of oplossingen en ideeën kan inbrengen. Dat geldt voor plannen van de gemeente, maar ook voor jouw eigen plannen of die van je buurman. Want ook bij de aanvraag van een vergunning moet je straks soms je omgeving betrekken. Zo kan iedereen meedenken en meedoen.

Deze animatie (Deze link gaat naar een andere website) legt de regels voor participatie uit, zoals die in de Omgevingswet staan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?