Maashorst gaat voor schuldhulpverlening samenwerking aan met ‘Verder’

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024

Gemeenten hebben de taak om inwoners te helpen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Met ingang van 1 januari 2024 is gemeente Maashorst samen met vijf andere Brabantse gemeenten de samenwerking aangegaan met Verder (voorheen PLANgroep) voor een deel van de schuldhulpverlening.

Hoe werkt de schuldhulpverlening in onze gemeente?

Schuldhulpverlening kent drie fasen: intake, stabilisatie en schuldregeling. In Maashorst zijn de consulenten van de gemeente de eerste contactpersoon voor een inwoner met financiële problemen of een inwoner die in financiële problemen dreigt te komen. In de eerste fase (de intakefase) beoordeelt de gemeente welke hulp en informatie de inwoner nodig heeft om financieel overzicht te krijgen. . Daarbij werkt de gemeente nauw samen met partners zoals bewindvoerders en ONS Welzijn. De inkomsten, uitgaven en schulden worden nauwkeurig in beeld gebracht. In de stabilisatiefase wordt gekeken hoe de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht gebracht kunnen worden. In de fase van schuldenregeling wordt een regeling getroffen om de inwoner uit de schulden te halen en houden.

Wethouder Ramona Sour van Zorg en Welzijn is blij met de regio brede samenwerking met Verder: “We zochten een partij met een coördinerende en uitvoerende rol bij met name de fase van schuldregeling en ook bij de stabilisatie tijdens de schuldhulpverlening. Uitgangspunt is daarbij dat de lijntjes met alle betrokkenen kort blijven en er efficiënt gewerkt kan worden op alle vlakken bij de schuldhulpverlening. Met Verder hebben we die partner gevonden. Uiteraard blijven we als gemeente wel het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners met schulden en voor inwoners met beginnende geldzorgen. Dat is wel zo duidelijk en herkenbaar.”

Aanbestedingsprocedure

Het contract tussen de gemeenten en Kredietbank Nederland liep op 1 januari 2024 af. Daarom heeft Maashorst met 5 andere gemeenten in de regio een openbare aanbestedingsprocedure gestart. Twee belangrijke voorwaarden waar de gekozen dienstverlener aan moest voldoen waren; Inzetten op een brede samenwerking tussen alle betrokken partijen voor een betere aanpak in hulpverlening én aandacht voor toekomstige zelfredzaamheid van de inwoner op het gebied van geldzaken.

In totaal hebben drie partijen ingeschreven op de aanbesteding. Daarbij is Verder als beste aanbieder beoordeeld. De gemeente is met hen een overeenkomst aangegaan voor 2024 en 2025 met een optie voor verlenging.

Samen aan de slag met Verder

Met ingang van 1 januari 2024 is het contract met Verder (voorheen PLANgroep) ingegaan. De zes gemeenten, die het contract met Verder zijn aangegaan hebben afgesproken om in de eerste periode van de nieuwe samenwerking extra goed te monitoren en elkaar te informeren om direct vanaf de start ervoor te zorgen dat de dienstverlening op het gewenste niveau is en blijft. Een contractmanager zal toezien op de gemaakte afspraken in het contract.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?